Popis hodin

OBR.1Výukové hodiny fyziky pro software ActivInspire pro ineraktivní tabuli ACTIVE BOARD jsou vytvořeny podle platných učebních osnov fyziky na SPŠ Karviná. Tyto hodiny jsou roztříizeny do jednotlivých sešitů podle tématických celků. Název sešitu obsahuje počet hodin a obsah učiva.
Například sešit 008-009_Astronomie_Vznik_Vyvoj_Hvezd.flipchart znamená, že na danou látku v astronomii o vzniku a vývoji hvězd, je třeba věnovat 2 vyučovací hodiny. Průměrný počet listů v daném sešitě odpovídá hodinové dotaci dané látky a také její náročnosti. V daném sešitu "astronomie - vznik a vývoj hvězd" jsou jednotlivé listy (celkový počet listů je 14) vidět v levém menu a aktivní list (v našem případě list 4) je vidět přes celou obrazovku. Viz obrázek č.1. Většina sešitů obsahuje kromě teorie i příklady s výsledky, popřípadě naznačeným řešením.

Autor: Mgr. Robert Adámek 2010
 

Tématické celky:

Všechny výukové hodiny pro Interaktivní tabuli ACTIVE BOARD jsou vytvořeny podle platných učebních osnov fyziky na SPŠ Karviná. Tyto hodiny jsou roztříizeny do jednotlivých sešitů podle tématických celků. Název sešitu obsahuje počet hodin a obsah učiva. Například sešit 008-009_Astronomie_Vznik_Vyvoj_Hvezd.flipchart znamená, že na danou látku v astronomii o vzniku a vývoji hvězd, je třeba věnovat 2 vyučovací hodiny. Průměrný počet listů v daném sešitě odpovídá hodinové dotaci dané látky a také její náročnosti. V daném sešitu "astronomie - vznik a vývoj hvězd" jsou jednotlivé listy (celkový počet listů je 14) vidět v levém menu a aktivní list (v našem případě č.4) je vidět přes celou obrazovku. Viz obrázek č.1. Většina sešitů obsahuje kromě teorie i příklady s výsledky, popřípadě naznačeným řešením.